Контакт

За повеќе информации контактирајте не :

kontakt@phonex.mk

Телефон / Вибер – 077/884-900

Адреса
Ул.Божидар Аџија Број 1 Локал 1 , Кисела Вода , Скопје

Работно Време
Понеделник-Петок: 10:00-20:00
Сабота: 10:00–15:00